Pa Gymorth Ariannol sydd ar gael i fynychu WOMEX 17 fel Artist neu Busnes?

Cymorth ar gyfer Ymweliadau Tramor i Ddatblygu Busnesau

Gweinyddir y gronfa hon gan Lywodraeth Cymru, ac mae’n grant sy’n rhoi cymorth tuag at gostau ymweliadau datblygu busnes i farchnadoedd tramor. Gall hyn gynnwys costau arddangos mewn ffeiriau masnach a theithio i gyfarfod darpar gwsmeriaid. Ni ellir defnyddio’r cymorth hwn i wasanaethu cysylltiadau neu gontractau sy’n bodoli eisoes. Mae hwn yn grant am 50% o’r costau cymwys hyd at uchafswm o £10,000.

I gael rhagor o wybodaeth a chanllawiau cliciwch YMA

Newyddion

Newyddion Cerdd Cymru : Music Wales

Newyddion

Pa Gymorth Ariannol sydd ar gael i fynychu WOMEX 17 fel Artist neu Busnes?

Amdanon ni

Contact Us

Cysylltwch â ni