Gostyngiad i fynychwyr Womex 2017

WOMEX 17

Awst 02 2017

Gostyngiad i fynychwyr Womex 2017 – €265 (a ThAW)
Dyddiad cau ar gyfer y gostyngiad yw 25 Awst 2017.

Gall mynd i Womex fod yn fan cychwyn eich gyrfa ryngwladol. Mae llawer o artistiaid a busnesau'n mynd yno i rwydweithio gyda rhyw 3,000 o fynychwyr rhyngwladol. I lawer o artistiaid y cysylltiadau a wneir yw'r ffordd i gael cyfle swyddogol i ddangos eu doniau yno yn y dyfodol.

Mae llwyddiannau megis enillwyr Gwerin Radio 2, 9Bach, Calan a Sam Lee bob un wedi mynd yno ac ennill diddordeb mawr gartref yn eu gwaith gan roi cyfle iddynt deithio'n rhyngwladol a datblygu eu cynulleidfa.

Cafwyd gostyngiad cofrestru i Womex i fynychwyr o Gymru, yr Alban, Gogledd Iwerddon, Iwerddon a Lloegr. I fynd eleni i Katowice, gall unigolion yn y gwledydd hyn gofrestru am €265 (a ThAW leol - 23%) tan 25 Awst 2017. Mae nifer penodol o docynnau ar gael, felly cofrestrwch yn gynnar.

Gyda'r gostyngiad hwn, cynnig partneriaid Gorwelion gefnogaeth i fynychwyr gan gynnwys:

- defnydd blaenoriaeth o stondin Gorwelion sy'n uchel ei broffil a chanolog
- eich proffil ar-lein ac mewn print yn ein Cyfeiriadur i fynychwyr eraill allu cysylltu â chi
- pecyn gwybodaeth ar-lein gyda newyddion, canllawiau i bobl newydd, cefnogaeth barhaus a chyngor i fynychwyr ac artistiaid
- cylchlythyr gyda'r newyddion diweddaraf
- digwyddiadau cyflwyno Womex a rhwydweithio

Cyhoeddir rhagor o wybodaeth am becyn llawn Gorwelion dros y misoedd nesaf.

Sut i gofrestru:

1. Llenwch ein ffurflen yma.

2. Ar ôl ichi wneud ac ar ôl inni eu gwirio, cewch ddolen ostyngiad a chod i gofrestru. Gadewch 48 awr i gael y ddolen hon. Os na chewch, cysylltwch â Katie (ei manylion isod).

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Katie Weatherall katie@britishunderground.net Ffôn: +44 (0) 207 840 5514

Newyddion

Newyddion Cerdd Cymru : Music Wales

Newyddion

Gostyngiad i fynychwyr Womex 2017

Amdanon ni

Contact Us

Cysylltwch â ni