Wermod

WERMOD

Yn ddyledus i’r arloeswyr radioffonig gynt a chyfnodau olaf dwys y gwyliau haf sy’n pontio’r eiliad fer rhwng yr ysgol gynradd a’r ysgol uwchradd, Wermod yw band seans seice cyntaf Cymru. Gan sianelu recordiadau pedwarawd ranbarthol o 1975 sydd wedi’u hailddarganfod yn ddiweddar ac sydd heb eu clywyd gan lawer, mae dylanwadau Wermod yn amrywio o weithiau avant-garde Dennys Irving i drac sain arswydus Picnic at Hanging Rock. Mae Wermod yn creu cerddi tôn 'hauntology' sydd wedi'u haddasu'n electronig ac sy'n mynd yn ôl i ddyfodol y gorffennol dychmygol sydd heb ei ymddangos eto. Dyma sain caneuon gwerin electronig wedi'u hanner-mwmian i baradwys Cymru sydd heb ei hawlio.

Cyswllt: rhys.jones@bangor.ac.uk

www.facebook.com/WermodBAND

Newyddion

Newyddion Cerdd Cymru : Music Wales

Newyddion

Wermod

Amdanon ni

Contact Us

Cysylltwch â ni