Plu

IMG_0334

Brawd a dwy chwaer - Elan, Marged a Gwilym Rhys o adral Eryri yng Ngogledd Cymru yw'r grwp Plu, a ffurfiodd yn Haf 2012. Mae sain Plu yn werin amgen gyda dylanwadau o ganu gwlad ac americana ac mae harmoni agos 3 rhan yn asgwrn cefn cyson i'w set amrywiol. Yn ogystal a'u caneuon gwreiddiol eu hunain mae Plu yn chwarae addasiadau o ganeuon traddodiadol o Gymru a thu hwnt.

Yn 2014 roedd Plu yn ran o Horizons/Gorwelion, cynllun a redir gan BBC Cymru Wales mewn partneriaeth â Chyngor Celfyddydau Cymru i ddatblygu cerddoriaeth gyfoes annibynnol, newydd yng Nghymru. Fel rhan o'r cynllun hwn cawsant gyfle i chwarae mewn gwyliau megis Gwyl y Gelli a Gwyl Rhif 6, yn ogystal a recordio sesiwn byw yn stiwdio BBC Maida Vale.

Rhyddhawyd eu halbwm cyntaf ar label Sbrigyn Ymborth ym mis Gorffenaf 2013 a gafodd ei gynhyrchu gan Aled Hughes o Cowbois Rhos Botwnnog. Roedd hon ar y rhestr fer ar gyfer Albwm Cymraeg y Flwyddyn 2013/14. Creodd Plu albwm o ganeuon i blant o'r enw 'Holl Anifeiliaid Y Goedwig' ar label Sain Cyf a gafodd ei ryddhau fis Rhagfyr, 2014 a bu hon hefyd ar y rhestr fer ar gyfer Albwm Cymraeg y Flwyddyn 2014/15. Bydd eu trydydd albwm, o'r enw 'Tir a Golau' allan cyn diwedd 2015.

http://www.pluband.com/

pluband@hotmail.com

https://soundcloud.com/pluband

Newyddion

Newyddion Cerdd Cymru : Music Wales

Newyddion

Plu

Amdanon ni

Contact Us

Cysylltwch â ni