Carreg Lafar

CarregLafar

Mae Carreg Lafar yn perfformio cerddoriaeth draddodiadol Cymru sydd wedi cael ei disgrifio gan Sing Out! fel "hwrdd dwys o leisiau, ffidl, pibgorn, ffliwt a gitâr". Linda Owen Jones yw'r brif gantores ac mae ei llais wedi cael ei ddisgrifio fel pur, hudol ac angerddol. Mae'n cael ei chefnogi gan Rhian Evan-Jones, sydd â dull ffidl dynamig ond telynegol a theimladwy. Mae ffliwt James Rourke yn anadlu’n atmosfferig, tra bod Antwn Owen Hicks yn atalnodi caneuon gyda phibau, yn ogystal ag ychwanegu lleisiau a harmonïau. Mae hyn i gyd wedi'i ategu gan gitâr sensitif, rhythmig ac ysgogol Danny KilBride.

Mae'r band wedi rhyddhau pedwar albwm gyda Chwmni Recordiau Sain, ac Aur yw'r un diweddaraf yn 2016.

"Mae'n braf dod 'nôl i'r craidd a gwrando ar y rhagoriaeth y gall cerddoriaeth draddodiadol Cymru ei chreu." fRoots

Cyswllt: James Rourke
adlais@carreglafar.co.uk

www.carreglafar.co.uk
www.facebook.com/CarregLafar/
@carreglafar

Newyddion

Newyddion Cerdd Cymru : Music Wales

Newyddion

Carreg Lafar

Amdanon ni

Contact Us

Cysylltwch â ni