Canadian Music Week 2016

CMW 2016

Beth yw Canadian Music Week (CMW)?

Canadian Music Week yw'r prif ddigwyddiad adloniant a gynhelir yn flynyddol yng Nghanada sy'n benodol ar gyfer mynegi ac ehangu diwydiant cerddoriaeth, cyfryngau ac adloniant y wlad. Gan gyfuno tair cynhadledd gwybodaeth-ddwys, dangosiad masnach, gŵyl ffilm, gŵyl gomedi, pedair sioe wobrau, a'r ŵyl gerddoriaeth newydd fwyaf yn y wlad, mae CMW yn ymestyn dros gyfnod o ddeng niwrnod, sef rhwng 4ydd a'r 14eg o Fai 2016, ac fe'i cynhelir yng Ngwesty'r Sheraton Centre a thros 60 o leoliadau yng nghanol Toronto, gan ddenu cyfranogwyr o bob rhan o'r byd. Fel rhan o'r pwyslais ar wledydd tramor eleni, bydd CMW yn rhoi sylw i'r Deyrnas Unedig, felly cadwch lygad allan am Sioe Arddangos y Deyrnas Unedig.

Newyddion

Newyddion Cerdd Cymru : Music Wales

Newyddion

Canadian Music Week 2016

Amdanon ni

Contact Us

Cysylltwch â ni