WOMEX 13, Caerdydd

Daeth WOMEX i Gaerdydd yn Hydref 2013. WOMEX yw’r farchnad broffesiynol ryngwladol bwysicaf ar gyfer cerddoriaeth byd. Mae’r ffair ryngwladol hon yn gyfle i weithwyr proffesiynol o feysydd cerddoriaeth werin, roots, ethnig a thraddodiadol ddod at ei gilydd a hefyd mae’n cynnwys cyngherddau, cynadleddau , nosweithiau DJ a ffilmiau dogfen.

Edrychwch ar luniau o WOMEX 13 YMA

Gwyliwch y ffilm isod am ragflas o beth sydd gan WOMEX i'w gynnig:Fel y dywedodd UNESCO - Y Gyngres Amrywiaeth Ddiwylliannol Fyd-eang - WOMEX yw;

"Y farchnad broffesiynol, ryngwladol bwysicaf ar gyfer cerddoriaeth y byd o bob math. Mae'r ffair ryngwladol yn dod â gweithwyr proffesiynol o fyd gwerin, gwreiddiau, ethnig a thraddodiadol ac mae hefyd yn cynnwys cyngherddau, cynadleddau a ffilmiau dogfen. Mae'n cyfrannu at rwydweithio fel ffordd effeithiol o hyrwyddo cerddoriaeth a diwylliant o bob math ar draws ffiniau."

Ers 1994 mae WOMEX wedi ymddangos yng Ngwlad Belg (Brwsel), Denmarc (Copenhagen), Ffrainc (Marseille), yr Almaen (Berlin ac Essen), Prydain Fawr (Newcastle Gateshead), Yr Iseldiroedd (Rotterdam), Sbaen (Sevilla) a Sweden (Stockholm) ac mae wedi cadarnhau gwerth a photensial rhwydweithio ar draws ffiniau, boed hynny'n gerddorol, yn wleidyddol, yn ddiwylliannol neu'n fasnachol. Mae'r digwyddiad blynyddol (a nifer gynyddol o ddigwyddiadau sy'n cael eu cyplu â WOMEX ar draws y byd) yn adlewyrchu "seinwedd amrywiaeth fyd-eang" ac mae ar flaen y gad o ran cefnogaeth a chyfnewid i fentrau bach a chanolig ym maes y diwydiannau creadigol a diwylliannol.

Dyma'r hyn y mae pobl eraill yn ei ddweud am Womex:

"Mae’r berthynas rhwng WOMEX (World Music Expo) a cherddoriaeth yr un peth â'r berthynas rhwng yr Ŵyl yn Cannes a ffilmiau."
WDR Funkhaus Europa (Yr Almaen)

"Os gellir defnyddio llwyddiant sioe fasnach y diwydiant cerddoriaeth yn rhyngwladol fel ffordd o fesur pa mor iach yw'r farchnad y mae'n ei gwasanaethu, mae'n ymddangos fod dyfodol cerddoriaeth y byd yn gadarn."
Music Week (UK)

"Rwy'n dod yma yn bennaf er mwyn cael fy syfrdanu gan gerddoriaeth dwi erioed wedi'i gweld o'r blaen, ac adrodd arni. Rydw i wedi bod yn mynd i WOMEX ers 1995 ac arddangosfa 2010 oedd un o ddwy neu dair o'r rhai gorau erioed o ran gwefr."
Sean Barlow, Afropop Worldwide (UDA)

"Mae'n ffynhonnell fawr o ysbrydoliaeth i ni."
Globalfest NYC (UDA)

"Fyddwn i ar goll hebddo."
Arne Berg, NRK Norwegian Boradcasting (Norwy)

"Mae WOMEX yn haeddu lle yn y geiriadur. Mae pawb yn siarad am y peth, mae pawb wrth eu bodd ag ef, mae pawb yno."
Tim De Bie, Mundial Bookings (Gwlad Belg)

"Yn WOMEX rydych yn cael cipolwg i gymuned o gerddoriaeth y byd; nid oes unrhyw gynhadledd arall yn bodoli lle rwy'n cael fy amgylchynu gan gerddoriaeth wych o bedwar ban byd."
Erik Gilbert, IODA(USA)

"Roedd WOMEX yn gyfle anhygoel i gysylltu â cherddorion ac arweinwyr y diwydiant o bob cwr o'r byd sy'n angerddol iawn am gerddoriaeth y byd."
Michele Flannery, YouTube Music (UDA)

"Os ydych chi'n gweithio gyda Cherddoriaeth y Byd, beth bynnag yw'r diffiniad, ar unrhyw fath o lefel ryngwladol, yna dylech fod yn WOMEX - fforwm unigryw lle mae busnes, pleser a diwylliant yn cymysgu mewn ffyrdd ysgogol a llawn mwynhad."
Nick Hobbs, Charmenko (DU / Twrci)

Am rhagor o wybodaeth am Gaerdydd ewch i www.visitcardiff.com

Newyddion

Newyddion Cerdd Cymru : Music Wales

Newyddion

WOMEX 13

Amdanon ni

Contact Us

Cysylltwch â ni